2K Kontaktklim WEICON GMK 2510

2K Kontaktklim WEICON GMK 2510

Produktet er ikke på lager. Kontakt os for leveringstid.

Pris fra 335,50 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON GMK 2510 2K Kontaktklim er baseret på polychloropren for permanent elastisk limning af dele, som kontinuerligt udsættes for dynamiske belastninger.

 


WEICON GMK 2510 2K Kontaktklim er baseret på polychloropren for permanent elastisk limning af dele, som kontinuerligt udsættes for dynamiske belastninger.

fordelen i forhold til 1-komponent kontaktlime er betydeligt bedre vedhæftning og den forbedrede temperatur modstand.

WEICON GMK 2510 2K Kontaktklim limer på gummi, metal, tekstil, læder, skumgummi (neopren), CSM (Hypalon), isoleringsmateriale, PU materialer med en klæbende belægning, træ, sten og mange plast. 
Efter hærdning er bindingen fugttæt. 
GMK 2510 2K Kontaktklim er ikke egnet til materialer såsom polystyrenskum, polyethylen, polypropylen dele, PVC blødt skum og PVC imiteret læder.

 

 

 

 

 

Fare

Komponent A - Lim

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 - Forårsager hudirritation.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

 

 

 

 

 

Fare

Komponent B - Aktivator

H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_GMK_2510_Contact_Adhesive.pdf PDF 118.83KB Download
MSDS_DK_GMK-2510-Haerder.pdf PDF 293.85KB Download
MSDS_DK_GMK-2510-Lim.pdf PDF 337.03KB Download