Hvordan vælger man lim

Desværre vælger man ofte slet ikke lim; man bliver glad hvis man finder et eller andet der duer. Man vil helst have at limleverandøren tager hele ansvaret for limspørgsmålene. Det er jo limen der skal holde stumperne sammen.

Hvis det ikke virker, så er det limens skyld. Sådan kan man selvfølgelig ræsonnere, men så har man givet afkald på mulighederne for at påvirke sit eget produkts egenskaber, og man løber en ganske stor risiko.

Det bedste er at gennemtænke limspørgsmålet og virkelig foretage et limvalg - i de sidste faser gerne sammen med limleverandøren. Der findes endda dataprogrammer som kan bistå ved limvalget.

Der er 2 hovedkrav til limen:

 • Limfugen skal holde.

 • Limen skal kunne anvendes.

Ser man på det første punkt bliver det næste spørgsmål: "Til hvad?" Det er en god ide at opstille en kravprofil til limfugen. Før man begynder at tænke i epoxy, MMA, polyurethan, cyanoakrylat eller andre limtyper, bør man gøre sig selv (og limleverandøren) klart, hvilke egenskaber man har brug for i limfugen for at afgøre om man i det hele taget kan anvende lim.

Det kan man gøre ved at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er den højeste anvendelsestemperatur?

 • Hvad er den laveste temperatur som konstruktionen vil blive udsat for? (Man bør ikke glemme transport om vinteren)

 • Vil fugen blive udsat for vand, opløsningsmidler eller andre kemikalier? Hvilke?

 • Hvilke kræfter skal fugen overføre?

 • Hvordan belastes fugen: Træk-, forskydnings-, kile- eller krypning?

 • Er belastningen kontinuerlig, pulserende eller skiftende?

 • Skal fugen være tæt?

 • Skal fugen overmales?

 • Vil fugen blive udsat for påvirkninger i den videre produktion, som kan forringe styrken?

 • Vil belastning, miljøpåvirkninger og høje temperaturer optræde samtidigt?

 • Er der forskelle i længdeudvidelsen?

 • Kan nogle af de materialer, der skal limes frembryde vanskeligheder; dvs: Påvirkes af anvendelsesmiljøet? Være vanskelig at lime? Kræve speciel forbehandling?

 • Giver svarene på ovenstående spørgsmål et fingerpeg om hvilke materialeegenskaber limen bør have: Plastisk - Elastisk - Hård?

Det er ikke altid man finder en lim som med sikkerhed opfylder alle kravene i kravprofilen. Man kan blive tvunget til at foretage afprøvninger. Stiller man spørgsmålet: "Hvad er det værste man kan forestille sig at limfugen bliver udsat for?" får man ofte en ide¨ om hvad det er der bør afprøves: Kilebelastninger når det er koldt (hvor mange lime bliver hårdere) kan være skæbnesvangre. Langvarig belastning i samme retning under varme forhold (hvor mange lime bliver blødere) kan være en anden hård prøve. Hvis man ved at limfugen vil blive udsat for et fugtigt miljø giver afprøvning i luft med en relativ fugtighed på 95-100% ved temperaturer på 50-60C en langt hurtigere påvirkning end neddypning i vand.

 

Simpel søgning efter det rigtige produkt

Du kan nemt lave en første udvælgelse. Bare udfylde nogle punkter som kombinationen af ​​materialer og temperaturområdet.

Så vil du får et udvalg af egnede WEICON lime. klik her.
Selvfølgelig er det kun en pre-udvælgelse og danner grundlag for en samtale med os.