WEICON Easy-Mix Metal Epoxylim

WEICON Easy-Mix Metal Epoxylim

204,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Easy-Mix Metal Epoxylim er en alsidig stål fyldt epoxyharpiks. som er selvnivellerende og perfekt til til reparation der kræver stor tolerance og hvor der skal slås bro, samt til fugning / fyldninger.


Model/Varenr.: 1010652050
Lagerstatus: På lager
stk.

WEICON Easy-Mix Metal Epoxylim er en alsidig stål fyldt epoxyharpiks. som er selvnivellerende og perfekt til til reparation der kræver stor tolerance og hvor der skal slås bro, samt til fugning / fyldninger.

Easy-Mix Metal Epoxylim er hurtigt hærdende med en god temperaturbestandighed.
Easy-Mix Metal Epoxylim har en pot life (ved 20 ° C) i omkring 4-5 minutter og vil opnå håndteringsstyrke (35% styrke) efter ca. 40 minutter. 50% styrke vil tage omkring 2 timer, mens fuld hærdning opnås efter ca. 1 dag ved 20ºC.
Easy-Mix Metal Epoxylim kan anvendes på talrige materialer såsom plast, fiber kompositmateriale, keramik, glas, sten eller træ. og kan bearbejdes. 
WEICON Easy-Mix Metal Epoxylim tåler temperaturer mellem -50 ° C og 145ºC og hærder med en shore hårdhed på 70 D.

  • Ekstremt høj klæbekraft.
  • Ideel til limning af metaldele
  • Tyktflydende, selvnivellerende.
  • Normal pot life (brugstiden) 4-5 min. 
  • Hurtig -hærdning.

Farve: Grå

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.