WEICON Overflade Rens

WEICON Overflade Rens

Pris fra 48,75 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON Overflade Rens anvendes til rengøring og affedtning af overflader, der skal samles eller forseglet med WEICON lime og fugemasser.

WEICON Overflade Rens kan anvendes på materialer som metal, glas, keramik og de fleste plastmaterialer.

 


WEICON Overflade Rens anvendes til rengøring og affedtning af overflader, der skal samles eller forseglet med WEICON lime og fugemasser.

WEICON Overflade Rens kan anvendes på materialer som metal, glas, keramik og de fleste plastmaterialer *.

Anvendelsesområder:

  • Rengøring og affedtning af overflader som forberedelse før limning.
  • Rengøring og affedtning af maskindele.

Vejledning til brug:

Spray WEICON Overflade Rens på de dele, der skal rengøres. 
Brug en ren klud til at tørre våde rester af for at sikkre sig, at urenheder og opløsningsmidler rester fjernes. 
Gentag renseprocessen hvis det er nødvendigt. 
Lad opløsningsmidlerne fordampe til fladerne har tørret. 
Påfør WEICON lim i henhold til instruktionerne.

* Kontroller om overflade er kompatibilitet før brug.

 

 

 

 

 

Fare

H222, H229 - Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315 - Forårsager hudirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_Overflade_Rens_Spray.pdf PDF 114.81KB Download
MSDS_DK_Overflade_Rens-Spray.pdf PDF 303.50KB Download