DanBond P15 Ekspanderende PU Lim

DanBond P15 Ekspanderende PU Lim

178,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

DanBond P15 Ekspanderende PU Lim er en hurtigt hærdende strukturelt 2-komponent polyurethanklæbemiddel, der let udvider 10-20% ideelt til alle slags monteringsopgaver. 
Den er resistent over for forhøjet temperatur, fugtighed og mange opløsningsmidler og kemikalier


DanBond P15 Ekspanderende PU Lim er en hurtigt hærdende strukturelt 2-komponent polyurethanklæbemiddel, der let udvider 10-20% ideelt til alle slags monteringsopgaver. 
Den er resistent over for forhøjet temperatur, fugtighed og mange opløsningsmidler og kemikalier.

DanBond P15 Ekspanderende PU Lim er specielt velegnet til små, hurtige og reparationsopgaver. Den hurtige hærdning giver mulighed tidlig slibning og overmaling.
Den kan også anvendes på lodrette flader og har fremragende spaltefyldningsegenskaber. 
Den binder på en lang række overflader såsom: gipsplader, beton, sten, keramik, marmor og træ.

 

Farve: Hvid
Pot life ved 23°C: 35 sek.
Håndteringsstyrke efter: 3 min.
Kan slibes efter: 5 min.
Anbefalet arbejdstemperatur: Mellem 15 - 25 °C.

 

 

 

 

 

Fare

Komponent A

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 - Farlig ved indånding.

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indånding (åndedrætsorganer).

 

 

 

 

 

Advarsel

Komponent B

H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

Titel Type Størrelse Download
TDS_DanBond-P15.pdf PDF 122.12KB Download
MSDS_DanBond-P15_Komp-A_DK.pdf PDF 349.23KB Download
MSDS_DanBond-P15_Komp-B_DK.pdf PDF 347.56KB Download