DanBond A03 Hurtighærdende Transparent Akryllim

DanBond A03 Hurtighærdende Transparent Akryllim

186,25 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

DanBond A03 Hurtighærdende Transparent 2-komponent strukturelt akryllim specifikt formuleret til limning af hård plast og komposit applikationer. 


Model/Varenr.: 2210101200
Lagerstatus: På lager
stk.

DanBond A03 Hurtighærdende Transparent 2-komponent strukturelt akryllim specifikt formuleret til limning af hård plast og komposit applikationer. 

Applikationer: 

  • Limning af polycarbonatbogstaver i skilteindustrien.
  • Reparation af polycarbonat forlygter.
  • Limning af udendørs linser og inventar.
  • Montering af elektriske målerhus og dæksler.

 

  • Medium viskositet
  • Fremragende modstand mod stød, trækstyrke og forskydning
  • Gap fyldning op til 3mm
  • Meget kort åbentid

Pot-life ved 20°C: 1-3 min.
Gap fill:  3mm.
Temperaturområde: -55°C to 125°C.

 

 

 

 

 

Fare

Komponent A

H224 - Yderst brandfarlig væske og damp.

H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.

H360Df - Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

 

 

 

 

Advarsel

Komponent B

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335-Kanforårsageirritationafluftvejene.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_DanBond-A03.pdf PDF 110.46KB Download
MSDS_DanBond-A03_Komp-A_DK.pdf PDF 224.33KB Download
MSDS_DanBond-A03_Komp-B_DK.pdf PDF 176.28KB Download