DanBond E15 Sej Flexibel Epoxylim

DanBond E15 Sej Flexibel Epoxylim

Pris fra 181,25 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

DanBond E15 er en 2-komponent, thixotropisk epoxylim med høj styrke og sejhed, der hærder ved stuetemperatur.
Den er meget velegnet til at binde en række metaller, keramik, GRP og SMC.


DanBond E15 er en 2-komponent, thixotropisk epoxylim med høj styrke og sejhed, der hærder ved stuetemperatur.
Den er meget velegnet til at binde en række metaller, keramik, GRP og SMC.
Egenskaber:

  • Ideel til limning af kompositmaterialer
  •  Høj forskydnings- og trækstyrke
  •  Hurtig hærdningshastighed
  •  Høj temperatur modstand
  •  Farve matchet til FRP limning

Ideel til limning af alle typer glasfiber, epoxy, rustfrit stål SMC og GRP osv.

 

Farve: Beige

Pot life: 10-20 min. ved 23°C

Håndteringsstyrke: 30-45 min. ved 23°C

Endelig styrke: 24-48 timer ved 23°C - 1 time ved 60°C 

 

Overflade forberedelse:
Alle overflader skal være rene, tørre, støv og fedtfri inden påføring. Brug et egnet opløsningsmiddel (acetone eller isopropanol) til affedtning af overflader.
Det bedste resultat opnås med overflader, der er let slibet umiddelbart før binding.

 


 

 

 

Fare

Komponent A

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 


 

 

 

 

Fare

Komponent B

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Titel Type Størrelse Download
TDS_Danbond-E15.pdf PDF 302.26KB Download