Araldite 2015

Araldite 2015

Ring for pris

Ingen bedømmelse

Araldite 2015 er en 2 komponent epoxylim, der er ideel til limning af SMC, GRP og uens materialer. 
Araldite 2015 hærder ved stuetemperatur og tilbyder lav krympning og limfuger op til 10mm.
Araldite 2015 er elastisk efter hærdning.

www.araldite.dk​​​​​​​


Araldite 2015 er en 2 komponent epoxylim, der er ideel til limning af SMC, GRP og uens materialer. 
Araldite 2015 hærder ved stuetemperatur og tilbyder lav krympning og limfuger op til 10mm.
Araldite 2015 er elastisk efter hærdning.
Araldite 2015 er optimal til følgende materialer:

  • Jernholdige metaller
  • Aluminium
  • GRP / SMC / Termohærdende kompositmaterialer

Araldite 2015 er desuden god til følgende materialer:

  • Zink og galvaniserede metaller
  • Gummi
  • Keramik

Modstandsdygtig / god overfor følgende materialer:

  • Kemikalier
  • Varme
  • Vand
  • Stød & slag

Før anvendelse af Araldite 2015 epoxylim, er det vigtigt at forbehandle de overflader der skal bindes, for at nå holdbarheden og styrken af bindingen. 
fjerne alle spor af snavs, olie og fedt. Et egnet affedtningsmiddel bør anvendes.

Farve: Beige 

www.araldite.dk

 

 

 

 

 

Fare

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

Fare

Hærder

H314 - Forårsager svæ re forbræ ndinger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_ARALDITE-2015.pdf PDF 160.30KB Download