Araldite 2014-2

Araldite 2014-2

Ring for pris

Ingen bedømmelse

Araldite 2014 er en 2 komponent høj temperatur, og kemisk resistent epoxylim.
Araldite 2014 er thixotropisk med pastakonsistens og tåler temperatur indtil 120 ° C.
Araldite 2014 anvendes til limning af elektroniske komponenter, GRP konstruktioner og metaller, hvor temperaturen er særligt høje.

www.araldite.dk


Araldite 2014 er en 2 komponent høj temperatur, og kemisk resistent epoxylim.
Araldite 2014 er thixotropisk med pastakonsistens og tåler temperatur indtil 120 ° C.
Araldite 2014 anvendes til limning af elektroniske komponenter, GRP konstruktioner og metaller, hvor temperaturen er særligt høje.
Araldite 2014 er velegnede til følgende materialer:

  • Jernholdige metaller
  • Aluminium

Araldite 2014 er desuden modstandsdygtig overfor følgende:

  • Kemikalier
  • Varme
  • Vand

De stærkeste og mest holdbare resultat fås ved enten ved sandblæsning eller mekanisk slibning, og grundig rengøring af overfladen.

Farve: Grå
Arbejdstid ved 23ºC i mixerrør: 40min.
Hærdetid ved 23ºC for at opnå let håndteringsstyrke: 3 timer og 30 min.

www.araldite.dk

 

 

 

 

Fare

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

Fare

Hærder

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_ARALDITE-2014.pdf PDF 157.84KB Download