Araldite 2013-1

Araldite 2013-1

Ring for pris

Ingen bedømmelse

Araldite 2013 er en 2 komponent metalfarvet epoxylim med  lav krympning.
Araldite 2013 er velegnet til vertikale applikationer og lave limfuger op til 5 mm.
Araldite 2013 har god kemisk og miljømæssig modstand.

Araldite 2013 er desuden god til at optage stød og vibrationer.

www.araldite.dk


Araldite 2013 er en 2 komponent metalfarvet epoxylim med  lav krympning.
Araldite 2013 er velegnet til vertikale applikationer og lave limfuger op til 5 mm.
Araldite 2013 har god kemisk og miljømæssig modstand.

Araldite 2013 er desuden god til at optage stød og vibrationer.
Araldite 2013 er velegnede til følgende materialer:

  • Jernholdige metaller
  • Aluminium
  • Kobber
  • Zink og galvaniserede metaller

www.araldite.dk

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_ARALDITE-2013.pdf PDF 155.52KB Download