Araldite 2011

Araldite 2011

Ring for pris

Ingen bedømmelse

Araldite 2011 er en 2 komponent all-round epoxylim med lang bearbejdningstid.
Araldite 2011 er elektrisk isolerende og er modstandsdygtig overfor stød og slag.
Araldite 2011 er velegnet til limning af en lang række metaller.

www.araldite.dk​​​​​​​


Araldite 2011 er en 2 komponent all-round epoxylim med lang bearbejdningstid.
Araldite 2011 er elektrisk isolerende og er modstandsdygtig overfor stød og slag.
Araldite 2011 er meget velegnede til følgende materialer:

 • Jernholdige metaller
 • Aluminium
 • Kobber
 • Zink og galvaniserede metaller
 • Polyamider / Polystyrenskum / Polyurethanskum
 • Keramik
 • Træ

Araldite 2011 Kan desuden med fordel bruges til:

 • GRP / SMC / Termohærdende kompositmaterialer
 • Acryler
 • Gummi
 • Glas / Kvarts / Ædelsten

Farve: Gul

www.araldite.dk

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_ARALDITE-2011.pdf PDF 148.34KB Download