WEICON Zink Alu Spray

WEICON Zink Alu Spray

Produktet er ikke på lager. Kontakt os for leveringstid.

112,50 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON Zink Alu Spray anvendes til langvarig beskyttelse af alle metaloverflader mod skader fra rust og tæring. 

Zink Alu Spray har bestået DIN EN ISO 1519 dorn bøjeprøvning uden revner. 

Zink Alu Spray har bestået DIN EN ISO 9227 450 timer saltspray tests.


Model/Varenr.: 1011002400
Lagerstatus: Ikke på lager

WEICON Zink Alu Spray anvendes til langvarig beskyttelse af alle metaloverflader mod skader fra rust og tæring. 
Zink Alu Spray udviser fremragende modstandsdygtighed over for en lang række kemikalier og er velegnet til både indendørs og udendørs miljøer. 
Zink Alu Spray er farve tilpasset til RAL 9006 ( "frisk varm- galvanisering "). Og skaber en æstetisk tiltalende belægning på alle former for metal komponenter.

Zink-Alu Spray er støv-tør efter ca. 15 minutter og kan udjævnes og malet over uden forbehandling efter omkring 12 timer.

I salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227 , viste metaldele overtrukket med WEICON Zink Spray ingen tegn på korrosion., selv efter mere end 450 timer.

Applikationer:
• Reparation af beskadigede zinkbelægninger i matchende farve.
• Beskyttelse af svejste eller borede sektioner.

Fremstillet af zink og aluminium pigmenter med en acrylharpiks.

Weicon Zink Alu Spray har bestået DIN EN ISO 1519 dorn bøjeprøvning uden revner. 

Weicon Zink Alu Spray har bestået DIN EN ISO 9227 450 timer saltspray tests.

Temperatureresistant op til 300 ° C.

 

 

 

 

 

Fare

H222, H229 - Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_Zink-Alu_Spray.pdf PDF 112.36KB Download
MSDS_DK_Zink_Alu_Spray.pdf PDF 380.73KB Download