WEICON Epoxy Resin Putty

WEICON Epoxy Resin Putty

Pris fra 172,50 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Epoxy Resin Putty universal epoxy reparationsmasse er problemløsningen til en lang række opgaver. Produktet er let at påføre og giver herefter en kold hærdning til tætning, fastgørelse og limning og kan bruges til hurtig reparation.


WEICON Epoxy Resin Putty universal epoxy reparationsmasse er problemløsningen til en lang række opgaver. Produktet er let at påføre og giver herefter en kold hærdning til tætning, fastgørelse og limning og kan bruges til hurtig reparation af følgende:

 • Tætning af rør og tanke.
 • Fastgørelse af skruer og bolte.
 • Reparation og opbygning af støbejern emner.
 • Reparation af lejer, lejehuse, pumper og støbejern.
 • Reparation af ødelagt gevind.
 • Opbygning af modeller og skabeloner til forsøgsserier.
 • Reparation af aluminium, letmetal og støbte emner. 

Den hærdede masse kan mekanisk bearbejdes (slibes, bores og fræses) og males uden nogen form for forbehandling.
WEICON Epoxy Resin Putty limer til følgende:

 • Metal
 • Træ
 • Glas
 • Gummi
 • Keramik
 • Beton
 • De fleste plasttyper.

Blandeforholdet er i volumen og vægt 1:1
WEICON Epoxy Resin Putty hærder op til en metalagtig materiale efter 3 timer ved rumtemperatur. Varme vil fremskynde hærdeprocessen, arbejdstid før hærdningen starter er 20-40 minutter afhængig af den omgivende temperatur.
WEICON Epoxy Resin Putty tåler temperatur op til +200C og er desuden modstandsdygtig overfor benzin, olie, saltvand samt de fleste opløsningsmidler.

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H315 - Forårsager hudirritation.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.