WEICON WR Epoxy Resin

WEICON WR Epoxy Resin

Pris fra 559,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON WR er en 2 Komponent flydende epoxy støbe / reparationsmasse, som er velegnet til områder, hvor metaldele er udsat for kraftig slitage på grund af friktion. f.eks. Som slidlag på lejer, skære- og stanseværktøjer.

 


WEICON WR er en 2 Komponent flydende epoxy støbe / reparationsmasse, som er velegnet til områder, hvor metaldele er udsat for kraftig slitage på grund af friktion. 
Mere specifikt er WEICON WR anvendt til:

  • Reparationer og opbygningen af ​​aksler.
  • Som slidlag på lejer, skære- og stanseværktøjer.
  • Produktion af støbeprodukter.
  • Til belægning / slidlag under maskiner.
  • Maskinkonstruktion, værktøj byggeri, model og forme, og i mange andre industrielle applikationer.
  • Som en slidstærk under lag før den endelige belægning med Plastik Metal Ceramic BL.

WEICON WR kan påføres i lag op til 10 mm i tykkelse og hærder med meget lidt krympning (0,02%). Pot life ved 20ºC er omkring 45 minutter. 
WEICON WR kan håndtere mekaniske belastninger efter ca. 16 timer og opnå den endelige styrke efter ca. 24 timer (afhængigt af miljø). 
Når fuldt hærdet vil WEICON WR have en trykstyrke på (110 MPA ved 25 ºC ifølge DIN 53.281 til 83), en Shore D hårdhed på 90 (igen, ved 25 ºC ifølge DIN 53.281 til 83).

Farve: Sort
Konsistens: Flydende
Temperaturområde: -35C til +120C.

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H302 + H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_WEICON_WR.pdf PDF 210.41KB Download
MSDS_DK_WEICON-WR-Epoxy-Hardener.pdf PDF 342.26KB Download
MSDS_DK_WEICON-WR-Epoxy-Resin.pdf PDF 283.46KB Download