WEICON UW Epoxy Resin

WEICON UW Epoxy Resin

Pris fra 764,25 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON UW er en 2 Komponent epoxy reparationsmasse der kan hærde på fugtige eller våde overflader, selv under vand. WEICON UW giver mulighed for reparationer af undersøiske rørledninger, komponenter eller systemer.


WEICON UW er en 2 Komponent epoxy reparationsmasse der kan hærde på fugtige eller våde overflader, selv under vand. 
WEICON UW giver mulighed for reparationer af undersøiske rørledninger, komponenter eller systemer.
WEICON UW er fremstillet af mineralsk fyldt epoxyharpiks og kan anvendes i lag op til 12 mm. Efter 4 timer kan Plastik Metal UW håndtere mekaniske belastninger, mens fuld hærdning vil tage omkring 24 timer.
På grund af sin evne til at binde og hærde i våde eller fugtige miljøer, er WEICON UW oftes anvendt til reparation i marine- og off-shore sektoren og spildevandssystemer mm. 
Anvendelsesområder:

  • I marine- og off-shore sektoren.
  • I spildevandsindustrien.
  • Tanke, rørsystemer og beholdere.
  • Springvand og pumper.

Undersøgelser udført i henhold til DIN 53281-83 krav viser at fuldstændig hærdet WEICON UW havde en hårdhed på 70 Shore D, en trykstyrke på 60 MPa og en gennemsnitlig trækstyrke på 30 MPa.

Farve: Hvid
Konsistens: Pasta
Temperaturområde: -35C til +120C.

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

Fare

Hærder

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_WEICON_UW.pdf PDF 216.65KB Download
MSDS_DK_WEICON-UW-Epoxy-Hardener.pdf PDF 456.23KB Download
MSDS_DK_WEICON-UW-Epoxy-Resin.pdf PDF 378.42KB Download