WEICON HB 300 Epoxy Resin

WEICON HB 300 Epoxy Resin

1.190,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON HB 300 er en 2 Komponent epoxy resin i pastaform, stål-fyldt og højtemperaturbestandig. HB 300 er perfekt til reparationsarbejde på en bred vifte af metalkomponenter og overflader.


Model/Varenr.: 1010450010
Lagerstatus: 1-2 dage
stk.

WEICON HB 300 er en 2 Komponent epoxy resin i pastaform, stål-fyldt og højtemperaturbestandig.
WEICON HB 300 er fremstillet af stål fyldt epoxyharpiks og er perfekt til reparationsarbejde på en bred vifte af metalkomponenter og overflader.
WEICON HB 300 er nem at bruge og har en 1: 1 blandingsforhold. Når hærdet, HB 300 er mørkegrå i farven.
HB 300 er også velegnet til applikationer på lodrette flader og kan anvendes til reparation og limning af:

  • Støbte og metaldele.
  • For fyldning i slag huller.
  • Til reparation af skader på containere, vogne og maskindele.
  • Til tætning pumper og rør.

WEICON HB 300 har en anvendelsestid på ca. 30 minutter (ved 20 ºC, baseret på 200gm af blanding) og er fuldt hærdet efter ca. 24 timer (kan håndtere mekaniske belastninger efter 12 timer). Den hærder med meget lidt svind (0,015%).
Efter fuldstændig hærdning, vil WEICON HB 300 være helt hårdt. Testresultater viser at det har en Shore D hårdhed på 85, en meget høj trykstyrke (100 MPa) og en gennemsnitlig trækstyrke på 127MPa (alle testet ved 25 ºC i henhold til DIN 53281-83 krav).

Konsistens: Pasta
Temperaturområde: -35C til +200C (kortvarigt op til +280C)

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.