WEICON BR Epoxy Resin

WEICON BR Epoxy Resin

Pris fra 713,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON BR er en 2 komponent pastaagtig epoxy resin med bronze fyld, med meget høj bindingsstyrke. WEICON BR er ideel til reparation af huller og andre skader som f.eks skibsskruer.


WEICON BR er en 2 komponent pastaagtig epoxy resin med bronze fyld, med meget høj bindingsstyrke. WEICON BR er ideel til reparation af huller og andre skader som f.eks skibsskruer.
WEICON BR forbinder sig med bronze, messing, kobber, jern og beton. 
WEICON BR kan bearbejdes mekanisk. 
Anvendelses eksempler:

  • Udfyldning af huller og reparation af bronze emner.
  • Reparation af bronze støbninger.
  • Limer desuden godt på andre metaller herunder messing, kobber og jernmetaller.
  • Hvor lodning ikke er ønskværdigt eller umuligt. 

WEICON BR kan anvendes i maksimale lagtykkelser på 12mm. 
WEICON BR har en anvendelsestid på ca. 60 minutter (ved 20 ºC, baseret på 200gm af blanding) og er fuldt hærdet efter ca. 24 timer (kan håndtere mekaniske belastninger efter 16 timer).
WEICON BR har fremragende fysisk styrke. I DIN 53281-83 tests det registreret en trykstyrke på 95 MPa og en trækstyrke på 29 MPa. Sluthårdhed er 75 Shore D.

Farve: Brun / Bronze
Konsistens: Pasta
Temperaturområde: -35C til +120C.

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_WEICON_BR.pdf PDF 238.48KB Download
MSDS_DK_WEICON-BR-Epoxy-Hardener.pdf PDF 321.24KB Download
MSDS_DK_WEICON-BR-Epoxy-Resin.pdf PDF 296.93KB Download